Oproep naar bijdragen: Anarchistische Toekomsten (Anarchist Futures)

Anarchist Studies Network // 7de Internationale Conferentie // Online

Bitte scrollen Sie nach unten für andere Sprachen/ Por favor, desplácese hacia abajo para otros idiomas/ Veuillez faire défiler vers le bas pour d’autres langues/ Si prega di scorrere verso il basso per altre lingue/Информация на других языках доступна ниже / Gelieve naar beneden scrollen voor andere talen

Oproep naar bijdragen: Anarchistische Toekomsten (Anarchist Futures)

Anarchisten worden vaak als idealisten, dromers en onrealistische gezien, en hebben een complexe relatie met de toekomst. We stellen het ons voor, theoretiseren erover, werken ervoor. We proberen het naar het heden te brengen. We tekenen blauwdrukken van hoe het zou kunnen zijn. We koesteren connecties die onze hoop weerspiegelen. We stellen ons nieuwe werelden voor waar we in de toekomst leven terwijl we het heden veranderen. Utopisch denken kan echter zowel als een stimulans als een ontmoediging tot actie worden beschouwd. De complexiteit en relatie met de toekomst is bijzonder betekenisvol voor anarchisten. Ten slotte, hoe kan het politieke denken volledig worden begrepen zonder onszelf en collectief in de toekomst te projecteren? Anarchistische utopieën van News Of Nowhere (William Morris, 1890) tot The Dispossessed (Ursula K Le Guin, 1974) en recente fictie hebben de rol benadrukt van het verbeelden van de toekomst om zo een betere wereld te bouwen.

Anarchistische Toekomsten is een oproep om te denken over de mogelijkheden, de hiaten en tussenruimten waar anarchistische toekomsten bestaan. Het is een aansporing om de brug des tijds te bewandelen en de toekomst aanwezig te maken. Het is een hoop dat we lijnen van solidariteit en gemeenschap kunnen trekken die de huidige stand van zaken herdefiniëren, zodat de toekomst anarchistisch is.

De 7de Internationale Conferentie van de Anarchist Studies Network wordt gehouden als een online evenement van 24 tot 26 augustus, onder voorbehoud van wijziging naar hybride als we een geschikte locatie vinden. Het doel van ASN-conferenties is om nieuwe grenzen van het anarchisme-onderzoek te overschrijden en een kruisbestuiving van disciplines aan te moedigen. We nodigen ook mensen uit die zich buiten de academische wereld bevinden of zich daar niet op hun gemak voelen, om workshops te doen, over hun werk, projecten, plannen te praten, en verbindingen op te bouwen.

Het centrale thema voor deze conferentie is Anarchistische Toekomsten. Een lijst met voorgestelde onderwerpen omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:

  • Hoe stellen we ons de toekomst voor? Hoe ziet een anarchistische samenleving eruit?
  • Hoe stellen we ons een wereld zonder gevangenissen, de staat of politie voor?
  • Hoe stelden anarchisten zich in het verleden de toekomst voor? Zijn we daar aangekomen?
  • Hoe stellen literatuur en kunst zich een anarchistische toekomst voor?
  • Hoe handelen we nu voor de toekomst?
  • Wat is nodig om de toekomst te veranderen?
  • Wie zijn de actoren van verandering? 
  • Wat is de rol van de verbeeldingskracht bij het veranderen van de wereld?
  • Wat is de relatie tussen anarchistische theorie en de toekomst?

Zoals gewoonlijk verwelkomt ASN ook inzendingen die niet verwijzen naar het hoofdonderwerp, maar die verband houden met de anarchistische theorie en praktijk. We verwelkomen ook panels en streams over een bepaald onderwerp. We verwelkomen in het bijzonder inzendingen buiten het traditionele academische formaat, zoals voorstellingen, tentoonstellingen, workshops, enz. We kunnen papers in elke taal accommoderen, maar stuur alstublieft een abstract in het Engels. Geef aan of u online of persoonlijk wilt presenteren. Abstracts moeten uiterlijk 30 april 2022 worden verzonden naar asn.conference@protonmail.com

We streven ernaar om alle toegankelijkheidsbehoeften te vergemakkelijken en te accommoderen, inclusief maar niet beperkt tot rolstoeltoegang, hoorlussen, stille kamers, kinderopvang en materiële ondersteuning voor laagbetaalde deelnemers. Contacteer ons met specifieke vragen, behoeften of opmerkingen en we zullen ons best doen om hieraan te voldoen.